Skredsøker, eller sender/mottaker, er obligatorisk utstyr når du skal på topptur eller randonee. 

Skredsøkerens største funksjon er å finne en i turfølget som har blitt tatt i skred, eller sørge for at du selv blir funnet.