Trenden mot lettere og smalere toppturski og mer bakkeorienterte kjøreski har gjort at det er mindre utvalg av nye, brede frikjøringsski.

Men på rett dag er det ingenting annet som duger.