Det har lenge vært en tydelig skole i Norge på at man skal kunne gjøre alt på ett par ski. Dette har både med ideologi å gjøre – både skiene og du som skiløper skulle kunne gjøre alt på ett par ski, men også med økonomi: Ski er relativt dyrt, og for de fleste var ett par det budsjettet holdt til. Denne ideologien utviklet seg videre da toppturbølgen kom, snart skulle man ha ett par man kunne bruke til alt, både oppover og nedover. 

Men ski har ganske lang levetid, og de siste årene har det vært relativt lite utvikling på skidesign. Så om du skal kjøpe ny ski, hvorfor prøve å kjøpe skiene som kan gjøre alt som du allerede har i det paret i boden?