Skisenterets ansvar gjelder kun preparerte løyper og en randsone på to meter fra disse løypene. Det er også skisenterets ansvar å sikre kunstige installasjoner – som master og snøkanontårn – men ikke trær og andre naturlige «hindringer».

– Det er veldig viktig at frikjørere er klare over dette. Utenfor anleggets område skjer all kjøring i prinsippet på skikjørers eget ansvar. Vi kan verken stenge av naturen eller definere hva som er farlig eller ikke utenfor løypene, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

Annonse

Sist helg var det tre skredulykker nær skisentre i Norge, to i Tromsø Alpinpark og en i Hemsedal. Alle skjedde utenfor preparerte – og dermed sikra – løyper. Dermed er det ikke skisenterets ansvar, selv om de som ble tatt i skredene hadde brukt heisen for å nå områdene hvor skredene gikk.

– Likevel har vi et moralsk ansvar for å hjelpe til i slike situasjoner, og det vil vi gjøre i de aller fleste tilfeller, så fremt det vurderes om trygt for skisenterets egen mannskaper, sier Sylling Clausen, som oppfordrer folk til å gjøre seg kjent med alpinvettreglene, like grundig som fjellvettreglene.

– I tillegg er det viktig å sette seg inn i farene det kan medføre å ferdes utenfor løypene. Skredkunnskap og kameratredning er og bør være for alle som ferdes utenfor løypene, en like stor selvfølgelighet som hjelm og riktig utstyr. Skades du eller blir tatt av skred hvis du kjører alene der ingen vet hvor du er, blir det fort veldig dramatisk, sier Sylling Clausen.