Årets skredkonferanse byr på sjeldent variert repertoar av temaer og foredragsholdere, inkludert fire unike innlegg av folk som har vært tatt av skred eller svært nær slike ulykker. 

Leder for programkomiteen, Espen Nordahl, har tidenes største og mest varierte repertoar av temaer og foredragsholdere til Den Nordiske Skredkonferansen, som arrangeres i Åndalsnes 2.-5.november. I skrivende stund er det 43 foredrag på programmet under årets konferanse, og Nordahl er spesielt stolt over bredden og variasjonen i både temaer og presentasjonsformer.

Annonse

Les alt skredrelatert stoff hos Fri Flyt

– Vi har fokus på det med skredvarsling og ulykker, og at vi må kunne lære av andres feil. I år har vi fått tak i fire personer som har vært i skred eller nært opp til slike ulykker som vil fortelle om sine opplevelser. Det er viktig for å kunne skape en mer åpen kultur rundt det å gjøre feil. Vi kan alle gjøre feilvurderinger, uansett hvilket nivå vi befinner oss på. Der føler jeg vi er på glid nå, blant annet som et resultat av Varsom.no-prosjektet som gjør at det nå skrives og deles rapporter fra slike ulykker i langt større grad, sier Nordahl.

Blant annet var Eirik Bækken involvert i skredet som gikk i Øksendal i 2014 der fire personer omkom, og vil fortelle om det han opplevde i den dramatiske ulykken. Thomas Kleiven var i en skredulykke i Frankrike der han lå begravet i raset i en halv time før han ble gravd ut, og skal fortelle om hva som skjedde ham, og Gaute Hangaas Brenna fra Bodø opplevde å bli begravet av skred og funnet av kameraten på 19 år. 

– Det å ha med folk som er villige til å dele personlige erfaringer av denne typen gir årets konferanse en ny og spennende dimensjon, sier Nordahl.

Forskning og undervisning i Norge og internasjonalt

Årets skredkonferanse har også flere akademiske forelesere, blant annet fra Universitetet i Tromsø der det for tida forskes mye på hvilken og hvor stor rolle den menneskelige faktoren spiller i skredulykker. Det er en dimensjon som opptar forskere internasjonalt også.

– Det kommer også flere foredragsholdere fra Sverige som skal fortelle om skredutdanningen de har der, og om svenske skiløperes holdning til risikotaking i terrenget. Det blir interessant å se om deres erfaringer med folks atferd er annerledes enn hos oss, sier Nordahl.

Tidligere i år ble det klart at to av verdens fremste forskere på snø og skred, østerrikeren Walter Würtl og amerikaneren Jordy Hendrix, kommer til årets konferanse. Også de fokuserer på den menneskelige faktoren.

Tett, men åpent program

Den nordiske skredkonferansen arrangeres annethvert år. Totalt har Nordahl nå over 40 foredrag å by på, og årets program er spikres i slutten av uka.

Til forskjell fra tidligere konferanser har ikke årets skredkonferanse noe fastsatt tema. Dette angår mange av oss, og derfor ønsker vi å favne bredt, og at konferansen skal være så åpen som mulig, sier Nordahl.

– Skred engasjerer folk over hele verden, og skredkonferansen er en viktig møteplass, sier Nordahl.

Konferansen trekker deltakere med vidt forskjellig bakgrunn og fra ulike miljøer: Fra toppturister, fjellførere og guider på den ene siden, til redningstjenesten, Forsvaret, politi og brannvesen og andre offentlige etater på den andre, samt forskere og andre.

Påmeldingen er nå åpen, og programmet blir oppdatert forløpende på konferansens hjemmesider.

Les Fri Flyts siste nyheter om topptur