– Kjennskap til de grunnleggende mønstrene i været er sentralt når en skal være tidlig ute på ski. Dette er for øvrig en basisferdighet som vil hjelpe en til å...