Etter det ni dager lange kurset i Trysil med både praktisk og teoretisk innhold har åtte av de 12 deltakerne bestått nivå to av den nye norske sertifiseringsordningen for terrengsykkelguider. Det gir bevis på at de har formell kompetanse til å guide og instruere i terreng til og med rød vanskelighetsgrad. – Skal man instruere og guide i rødt terreng må man nødvendigvis også kunne vise fram både teknikk og ferdsel på en god måte. Vi fokuserer på basisferdigheter som kan benyttes og utvikles gjennom alle graderingene og på alle nivåer, sier Rikke Westvig fra Norsk MTB instruktør og guidesertifisering. I tillegg til Westvig består instruktørgruppen av Kasper Madsen fra Bike Beitostølen og Sebastian Yttergren fra Trysilguidene. De tre har også hatt ansvaret for å utvikle pensum og opplegg i den norske guide- og instruktørsertifiseringen. – Det er mange flinke folk i Norge med mye bra erfaring på instruksjon og guiding. Med denne sertifiseringen setter vi alt det i system, og vi opplever at de som har vært på kursene reiser hjem med både en formell bekreftelse på det de kan og påfyll av noe nytt som gjør dem enda bedre i yrket sitt, sier Westvig. Saken fortsetter under Stisykling på kveldstid var en del av kursopplegget på nivå to av den norske sertifiseringsordningen. Foto: Nina GässlerLes også: Slik blir den norske guideutdanningen – Du kan aldri få nok kompetanseNina Gässler er en av de åtte som besto nivå to sist helg, og synes hun har fått godt utbytte av kurset. – Jeg driver med tur og guiding, og da kan man aldri få nok kunnskap. så hva kan være bedre enn å lære mer, få inspirasjon av kompetente folk og bli en sertifisert guide og instruktør? Jeg hadde også lyst å utvikle meg teknisk, og å se hvordan terrengsykkelteknikk læres bort av de beste. Har man lært hvordan det skal gjøres, hva som skal til og hvordan man kommer seg dit, har man verktøy til å utvikle både seg selv og andre, sier Gässler. Saken fortsetter under Egenferdigheter er en av tre deler på nivå to-kurset i sertifiseringen. Foto: Nina GässlerNye sjanser til vårenNå skal Norsk MTB instruktør og guidesertifisering sette seg ned og evaluere både første og andre nivå av sertifiseringen, og deretter bestemme seg for når og hvordan tredje nivå skal gjennomføres. Selv om utdanningen er nasjonal og ikke bundet til et spesifikt opplæringssted, ser instruktørgruppens at Trysil egnet seg godt som kursarena. – Trysil har mye lett tilgjengelig test terreng der det er lett å se progresjon fordi man enkelt kan sykle samme sti om og om igjen. Samtidig har Trysil også mye naturlig sti som vi kan kjøre guide-delen av kurset på, sier Westvig.  Les også: Etablerer kompetansebase for terrengsykling   Saken fortsetter under Trysil var arena for det første nivå to-kurset i den norske sertifiseringen. Foto: Nina GässlerProgressivt pensumDen norske sertifiseringen består av totalt tre nivåer, der pensum bygger på hverandre. Derfor er det krav om bestått nivå en før en kan begynne på nivå to.Nivå en av utdanningen fokuser på det grunnleggende og formelle rundt guiding og spesifikt sykkelguiding, og gir kompetanse til å guide i terreng opp til grønn gradering. Så langt har over 50 personer tatt første nivå av utdanningen, som går over fire dager. Disse kursene ble avholdt i mai og juni på fire forskjellige steder i landet. Nivå to er beregnet på guider som vil instruere og ta med seg grupper både på bygde sykkelløyper og mer avansert sti. For å få kursbevis på nivå to må deltakerne bestå instruktøreksamen, guideeksamen og tilfredsstille kravene til egenferdigheter. Pensum omfatter blant annet det å lære bort, og ulike teknikker for å lære bort, så vel som utvikling av egenferdigheter hos deltakerne. På pensum står læringsmetoder, guideteknikker, utvidet risikovurdering, sikring av skadested og evakuering, basis sykkelferdigheter og utvikling, oppbygging av leksjoner og framdrift, individtilpasset guiding og instruksjon, og utvidet sykkelsjekk og innstillinger. Tredje nivå er den internasjonale standardiserte EO-MTBing sertifiseringen. Denne bygger på de to foregående kursene, og gir rett til å guide på tvers av landegrenser innen EU. Som en del av den norske utdanningen blir dette kurset satt opp første gang i 2019.Kursene arrangeres av Norsk MTB instruktør og guidesertifisering (NMIG). NMIG er tilsluttet den felles europeiske EO-MTBing sertifiseringen, og den norske sertifiseringen er en del av denne.Les mer om utdanningen her  Etter bestått eksamen i Trysil er Nina Gässler en av åtte norske guide-instruktører på nivå to i den nye sertifiseringsordningen.