– Det stemmer at vi rydder i flere av skogsområdene rundt skisenteret, blant annet Gummiskogen. Dette er et prosjekt som skal pågå i flere år framover, først og fremst for å gjøre det lettere for våre mannskaper å bidra i redningsaksjoner. Men en bonus ved dette arbeidet er at skogskjøringen nødvendigvis vil bli bedre. Skogen gror jo igjen, og var betydelig åpnere for bare 10-15 år siden, sier daglig leder i Skistar Hemsedal, Martin Letzter.

Han understreker at skisenteret ikke har noe sikkerhetsansvar for gjester som ferdes utenfor de preparerte og sikra løypene, og at dette er tydelig skiltet ved heisene. 

– Samtidig har vi respekt for at Hemsedals skogskjøring og lett tilgjengelige frikjøringsterreng er viktig for destinasjonens attraksjonskraft. Vi har den nærmeste skipatruljen og annet personal med best kompetanse for å bidra i redningsaksjoner i offpistterrenget, og derfor vil vi gjøre alt vi kan for å bidra når det skjer ulykker. Selv om det er klart skille på hvor skisenterets ansvar gjelder og ikke, samt at vi ikke har noe juridisk ansvar ved ulykker utenfor løypene, så er det klart vi skal hjelpe til, sier han.