– NVE lanserer 78 turer i Romsdalen og Lofoten, samt et landsdekkende kart basert på metoden Klassifisering Av SkredTerreng (KAST). Dette er et godt hjelpemiddel til de som planlegger tur i vinterfjellet. Hovedmålet er å sette mer fokus på gode terrengvalg for unngå nye skredulykker, sier Rune Engeset i NVE og leder av Snøskredvarslingen.KAST er et system for å dele inn terrenget etter hvor krevende det er med tanke på snøskred. Les mer om KAST her!NVEs nye kartserie – som du finner her – består av KAST-klassifiserte turer. De mest populære turene i Romsdalen og Lofoten er manuelt klassifisert av skredeksperter og tindevegledere i regi av NVE. Tindevegleder og skredobservatør Halvor Hagen har gjort jobben i Romsdalen og Halvors kollega Jonas Dahlstrup i Lofoten. – Målet vårt er å få inn utvalgte turer i alle de mest populære områdene i Norge. For de klassifiserte turene ønsker vi å belyse skredutsatte områder, det inkluderer og fare for skavlbrudd. Hvor lang tid det tar, og hvor mye vi får til, kommer an på både økonomiske og en del andre forhold. Vi satser på å få inn Troms like over påske, og flere etter hvert, sier prosjektleder i NVE, Martine Sagen Slåtten.Hold deg trygg på topptur i vår - sjekk disse sakene! KART OVER OG PRAKSIS UNDER: Skjervan i Romsdalen er en av turene som er på plass i det oppdaterte kartet. Den røde turen på Skjervans østside er rød, som betyr KAST-klasse tre; komplekst. Bildet under viser hvordan terrenget ser ut i virkeligheten. Foto: NVE/ Tore Meirik NVE har nylig integrert de to appene Varsom og Regobs i samme applikasjon, men foreløpig er ikke KAST-klassifiseringene med i kartene i de to appene.– Det kommer tidligste neste vinter, sier prosjektlederen.En viktig del av kartene er AutoKAST; er kart som viser de to mest skredusatte terrengklassene utfordrende og komplekst ned til målestokk 1:100.000. – I større målestokk vil terrengklassene erstattes med støttekart som viser bratthet i kombinasjon med modellerte korte og middels utløp for snøskred. Kartet er tilgjengelig for hele Norge og deler av Svalbard, sier Martine Sagen Slåtten.Mer info: Se Fri Flyts Sikkerhetsskole!Som abonnent på et av Fri Flyts magasiner får digital tilgang på alle plussartikler. Se for eksempel: Terrengsykkel: Test av elsykkel for sti Klatring: Slik velger du klatresko Landevei: Test av robuste grussykler med bukkestyre UTE: Slik tar du vare på teltet