Fordi Freidig er et idrettslag og ikke en kommersiell aktør kan de nemlig finansiere terrengparken og alt annet i anlegget på samme måte som en idrettshall eller en hoppbakke. Noe sånt har tidligere kun skjedd i små dugnadsdrevne anlegg eller begrensa deler av større skianlegg.– Vi har jobba godt politisk, i det som har vært en lang og krevende prosess. Ingen har gjort noe lignende før, men vi har hatt veldig godt samarbeid med Klæbu kommune, Kulturdepartementet og Norges skiforbund, sier styreleder Stian Henriksen.Oppgraderinger i full gangFreidig IL kjøpte Vassfjellet skisenter av Oppdal- og Bjorli-eier Wenaasgruppen for omtrent 16,5 millioner kroner i sommer, og planene for anlegget er ikke bare klare, men allerede i gang. Sesongkorprisene er redusert, ny kafé er under bygging, parkeringsavgiften er fjernet, kunstsnøanlegget og lysanlegget oppgraderes og kanskje viktigst av alt; flere parkelementer er bygd i jord for å sikre tidlig sesongstart.– Vi dobler antall linjer i parken, og målet er å åpne den flombelyste parken første desember. Det blir i så fall den tidligste, komplette parken i Norge, sier Henriksen.LES OGSÅ: Nye ski og bindinger fra Dynafit1/3 fra tippemidlerFreidig IL, som har både alpint og freeski under paraplyen, skal ikke tjene penger på Vassfjellet. Styrelederen sier at all inntekt sprøytes tilbake i form av investeringer og drift, for å nå målsettingen; den råeste treningsarenaen som er mulig å få til for alpint og freeski. 30 prosent av investeringene finansieres med tippemidler, som vanlige idrettsanlegg.– Resten av pengene kommer fra kommunen og via garantier fra banken, sier Henriksen.Heisbasert syklingFase to i Freidigs plan for Vassfjellet er stolheis fra parkeringsplassen og opp til starten på toppheisen. Denne er kostnadsberegnet til 40 millioner kroner, og målet er å ha den ferdig i 2021. Med stolheisen kommer også planer om sommerdrift og sykkelløyper. Heisbasert sykling har vist seg å være vanskelig å få til i Norge, men Henriksen mener de har gode forutsetninger for å lykkes.– Vi har 220 000 mennesker en halvtime unna. I tillegg kan vi – i samarbeid med lokale klubber og ildsjeler – finansiere syklinga på samme måte som resten av anlegget. Med andre ord en helt annen driftsmodell enn andre, heisbaserte sykkeltilbud i Norge, sier styrelederen.– Ingen endring for GråkallenFreidig IL har også 1/3 av eierskapet til planene for Gråkallen Vinterpark, som er planlagt i Bymarka nærmere Trondheim. Selv om Freidig nå går for fullt inn for Vassfjellet, fortsetter de engasjementet på Gråkallen.– Vi ønsker Gråkallen som et godt rekrutteringsanlegg for Vassfjellet, og vår rolle i Gråkallen endres ikke, sier Henriksen.Styreleder for Gråkallen Vinterpark, Tor Arne Falkanger, ønsker satsingen på Vassfjellet velkommen, og understreker at planene for Gråkallen fortsatt ligger et stykke fram i tid.– Freidig er med som vanlig, og oppgraderingen i Vassfjellet får ingen konsekvenser for oss – jeg ser ikke noe motsetningsforhold i at Freidig eier Vassfjellet og en tredjedel av prosjektet i Gråkallen. Vi har alltid ment det er rom for begge anleggene, og det mener vi fortsatt, sier Falkanger. – Hva er status for Gråkallen Vinterpark nå?– Vi jobber med det finansielle, og er fortsatt i en tidlig planleggingsfase. Det politiske er foreløpig i boks, men en del arbeid gjenstår.LES OGSÅ: Forsvarer heiskortprisen i Oslo VinterparkLES OGSÅ: Nyheter og omtaler av utstyr