Før i tida var brøytekantene på vei opp mot Stryn Sommerski mye høyere enn nå.
Riktignok var det kaldere før i tida, og selv om det har blitt mer nedbør, er det kun øverst på breene at dette har gitt seg utslag i større snømengder som blir liggende utover sommeren. Klimaendringene betyr kortere sesonger i våre sommerskisentere.
Stryn Sommerski, for eksempel, stengte heisene forrige tirsdag. Sesongen varte bare en knapp måned.

Nå har et forskningsteam ved Vestlandsforskning satt i gang et prosjekt som blant annet skal finne ut av våre sommerskivaner, gjennom en spørreundersøkelse.
– Denne spørreundersøkelsen er en del av forskingsprosjektet CLIVUS (Climate Change Vulnerability of Summer Ski Centres in Norway), som har finansiering av Norges forskingsråd sitt NORKLIMA-program. Vi ønsker å måle hva slags tilpasningskapasitet de som driver med sommerski i Norge har slik at vi i neste omgang kan komme fram til løsninger. Det er til stor nytte for oss om du vil delta i denne korte spørreundersøkelsen, sier Halvor Dannevig, som er en av flere forskere som står bak dette prosjektet.

Er du villig til å stå på plastunderlag for å stå på ski om sommeren?
Svar på spørreundersøkelsen her.