– Tilbakemeldingene fra brukerne er ekstremt viktige for oss. Varslet er til for brukerne, og da må vi treffe så godt vi kan med å kommunisere det viktigste i varslet. Tilbakemeldingene er også viktige for å vurdere nytten av tjenesten opp mot andre oppgaver NVE har, sier Rune Engeset, som er ansvarlig for skredvarslingen i Norges Vassdrags– og Energidirektorat (NVE).

Trafikken stiger

Annonse

De har publisert denne undersøkelsen, som de håper skal gjøre tjenesten enda bedre. Det er allerede endringer på gang, og Engeset forteller at trafikken på skredvarslingens nettside Varsom.no har økt hvert år siden oppstarten i januar 2013.

– Besøkstallene for på Varsom fortsetter å stige, så langt denne sesongen er det 9 % flere sidevisninger enn forrige sesong, sier han.

SKREDVARSELSJEF: Rune Engeset er bas for NVEs skredvarsling på nettsiden varsom.no. Foto: NVE

– Kan ha hindret ulykker

– Så langt i vinter har antall fatale skredulykker i Norge vært relativt lavt. Tror du det er tilfeldig, eller skredvarslingen bidratt til å holde tallet nede?

– Det er en helt klar trend at skifolk nå i mye større grad velger tur etter forholdene, og da er varslet et viktig grunnlag for å kunne gjøre dette valget. Vi ser også at det er mye større bevissthet rundt skredfare enn før og at kunnskapsnivået er stigende. Det er trolig at varslingen i alle fall har hindret en økning av ulykkene på sikt, sier Engeset. 

– Hvilke endringer er bestemt for neste år?

– Vi kommer til å evaluere årets sesong i juni, og se på hvilke forbedringer som trengs da. Et nytt produkt vi kommer til lansere er en abonnementsordning, hvor brukerne kan abonnere på varsler ut fra faregrad og region av interesse.

Klikk her for å komme til NVEs brukerundersøkelse.