– Vi har fortsatt dette vedvarende, svake laget som skaper skumle forhold i store deler av fylket. Etter skredet på tirsdag har det kommet mer snø, og skredproblemet gjelder  i aller høyeste grad fortsatt. Onsdag var det nære på nok en gang, da to personer utløste skred og en av dem ble ført et godt stykke nedover, forteller Aadne Olsrud, som bor i Tamokdalen, og er observatør for skredvarslingen varsom.no.

Annonse

Ifølge NRK var det temmelig store snøskredet på tirsdag fjernutløst. Lenger ut i Tamokdalen, på Sørfjelltinden, gikk et stort snøskred torsdag, men dette skal ha gått av seg selv, uten mennesker involvert. Torsdag gikk et skiløperutløst skred i Lyngen, uten at noen ble skadet.

STØRRELSE FIRE: Dette skredet gikk på Sørfjelltinden torsdag. Foto: Tapio Levänen

– Det er åpenbart veldig ustabilt for tida, og det gjelder nok mesteparten av Troms. På Senja har det gått et svært skred i skogsterreng, og også i Lyngen er det krevende forhold. At tyder på at skredene går på det samme vedvarende, svake laget, sier Olsrud.

– Hva tror du om situasjonen nå inn mot påska?

– En må ha som utgangspunkt at forholdene vi har i dag fortsetter, og at instabiliteten vedvarer.

– Hvordan opplever du folks adferd nå når forholdene er såpass skumle?

– En del folk oppsøker farlig terreng selv om vi informerer så mye vi kan og prøver å opplyse om farlige forhold. Jeg skal innrømme at jeg er nervøs. Det er all grunn til å være svært varsom nå.

Olsrud oppfordrer folk til å lese og sette seg grundig inn i både ferdselsrådene og skredproblemene som beskrives på varsom.no. For Tamokdalen er det varslingsregionen Indre Troms som gjelder, og den finner du her.

Aadne Olsrud på observasjonstur i Tamok sist søndag: