Onsdag varsles det faregrad tre – betydelig skredfare – i flere av regionene nord for Trøndelag, og varsom.no antyder på sine nettsider at flere regioner kan få oppjustert faregraden:

Det har gått mange naturlige utløste flakskred i Lofoten og Vesterålen siste døgn. Det er tydelig at nysnø fester seg svært dårlig til det gamle, harde snødekket og det er stor grunn til å tenke at dette også vil være tilfelle flere steder i Nord-Norge når det kommer nysnø. Snøskredvarslingen er bekymret for hva som vil skje mot helgen når det kan komme store nysnømengder og kuling fra sørvest og vest over store områder.

Annonse

Den varslede faregraden onsdag var tre for Lofoten og Vesterålen, og skredvarslingstjenesten tror risikoen kan vedvare:

Fordi nysnøen fester seg dårlig til det gamle, harde snødekket, kan det ta svært lang tid før fokksnøen stabiliserer seg.

Varsom.no maner folk til å være svært forsiktige og holde deg unna skredterreng når været roer seg.