Elvepadling i Glomåga

LENGDE: Før elva begynner (flattvann og bæring): 10 km. Lengde på elva: ca 30 km.

VANNFØRING: Ved kilden ca 10 m3/sek, ved utløpet i Langvatnet ca 50-70 m3/sek.

SESONG: Juli-september. Glomåga drenerer Norges nest største isbre, Svartisen, og har derfor en relativt stabil og lang sesong.

START: Fra Glomfjord: Følg skiliting mot Storglomvatnet. Hold høyre på skilt mot Holmvatnet. Følg veien så langt den går og parker bilen. Bær så opp grusveien på siden av demningen. Starten er på Nordvestenden av Storglomvatnet, ved demningen hvor Holmdalselva en gang i tiden rant.

SLUTT: Ta av fra E6 mot Røssvoll, kjør forbi fl yplassen, ta til venstre over brua ved Bjøllåga, og følg denne veien i ca 20 km, før du parkerer på grusplassen før veien deler seg ved Granlund.

SHUTTLE: Særdeles tidkrevende, men til gjengjeld naturskjønn kjøring langs Helgelandskysten. Det er to alternativer: E6 over Saltfjellet via Beiarn til Glomfjord (370 km en vei) eller fra Mo i Rana rett vestover og langs kysten nordover mot Glomfjord (250 km en vei). Det siste alternativet er kortest, men krever to ferger, mens det første alternativet er lenger, men på bedre vei.

PADLINGA: Glomåga byr på det aller meste. I starten er elva relativt liten og går primært over grunnfjell som byr på pool and drop. Ca halvveis endrer elva karakter, volumet øker, og herfra blir turen mer og mer en storvannstur gjennom morsomme, men også enkelte kraftig blokkerte juv.

– Yez, zis is runnable, konkluderer Sveits´ svar på He-Man, nemlig elvepadleren Sven Lämmler.