LENGDE: Før elva begynner (flattvann og bæring): 10 km. Lengde på elva: ca 30 km.

VANNFØRING: Ved kilden ca 10 m3/sek, ved utløpet i Langvatnet ca 50-70 m3/sek.

SESONG: Juli-september. Glomåga drenerer Norges nest største isbre, Svartisen, og har derfor en relativt stabil og lang sesong.