Et par gamle, engelskregistrerte varebiler med rattet på feil side, seks elvekajakker og like mange folk står i busslomma ved Åmot, omtrent der riksvei 257 begynner stigninga mot Randsverk og Valdresflya. Noen jenter med rastahår, som ser ut som de ikke har vaska seg på ei stund, og et par karer med rastahår, som ser ut som de ikke har vaska seg på ei stund, står i busslomma og kler på seg. Bleke rumper står i gøyal kontrast til svart asfalt, fargerike elvekajakker og grønt kulturlandskap.

De har nettopp padla det mange mener er verdens beste padlestrekning.

«Velkommen til Heidal, bygda med særpreg», står på skiltet et par hundre meter lenger opp fra take-out på Åmotfallene. Med unntak av de enestående tømmergårdene oppi lia, er Heidal omtrent som de fleste andre småplasser i Norge vinterstid. Ganske søvnig, litt kaldt, og det skjer ikke så mye, annet enn ungdommer som kjører traktor til og fra samfunnshuset.