Det dugnadsdrevne skianlegget Oppheimsheisen på Voss har gjort det klart at de legger ned driften. Årsaken er at regelverket for kontrollene som utføres av Statens Jernbanetilsyn er endret, som gjør det nærmest umulig for skianlegget å få det til å gå rundt.

– Dette er en sorgens dag. Flagget står på halv stang. Barna våre har grått bitre tårer, så dette er rett og slett bare trist. Men vi hadde rett og slett ikke sjanse, sier Terje Jordalen, som har fungert som daglig leder det siste året.

Oppheimsheisen ble for om lag fem år siden kjøpt opp av syv lokale ildsjeler som har drevet anlegget på dugnad. Alle har hatt full jobb ved siden av. I toppåret 2017/2018 hadde skianlegget 50 driftsdager, og omsatte for om lag 400.000 kroner – med et overskudd på drøye 100.000 kroner. Heisen var stengt forrige sesong på grunn av dårlige forhold.