Etter Andersens kronikk, «Vi trenger en ny idrettspolitikk», i Aftenposten i sommer, har det strømmet på med tilbakemeldinger og kudos til TAC-lederen.

Nå vil Andersen smi mens jernet er varmt og inviterer til åpent møte om de såkalte frisportenes, eller egenorganiserte idretters, framtid. Der vil han at representanter innenfor disse sportene skal komme med sine problemstillinger, utfordringer og ønsker, uansett om de er organisert under forbund eller ikke.

Andersen håper på sikt at det kan føre til at de egenorganiserte idrettene får mer kontroll og ressurser. Samtidig legger han vekt på at de frie sportene ikke skal ødelegges.

Har troa på organisering
– Først og fremst vil jeg si at jeg ikke vet hva dette initiativet ender i. Det kan være en interesseorganisasjon, forbund eller bare en felles erklæring. Men jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk som driver med egenorganisert idrett etter at jeg hadde kronikken på trykk i Aftenposten, og det viktige nå er å høre alle, og å få alle problemstillingene på bordet, sier Andersen.

– De sliter ofte med samme problemstillinger som jeg pekte på i kronikken, men i alle mulige former og fasonger. Det skal bli veldig lærerikt å kartlegge hvilke utfordringer alle står overfor.

Andersen har lang erfaring med å få aksept og ikke minst midler til snowboard i Oslo, under konkurransene The Arctic Challenge og ikke minst VM i Wyller sist vinter.

– Gjennom arbeidet med TAC og VM har jeg skjønt mer og mer av systemene. Både i Norge og internasjonalt. Også skjønt hvilke grep som må taes for å få gjort ting. Det er ikke viktig at det er jeg som tar initiativet, men jeg føler at vi nå må få bragt alles syn på bordet, sier han.

Kronikken Andersen skrev handlet om den ubalansen som er mellom midler som blir tilført de moderne idrettene i forhold til de tradisjonelle idrettene.

– Statlige idrettsmidler tilfaller den organiserte idretten, og de som driver med egenorganisert idrett får ikke en del av kaka. Staten bruker nesten 1 milliard kroner i året på idrettsanlegg, men ingen av disse går til våre aktiviteter. Dette må vi få gjort noe med, sier Andersen.

Fortsatt frihet
– Det er ikke hensikten å ødelegge den frie sjela i den egenorganiserte idretten med gjennomregulering. Vi ønsker å endre på den politiske tenkningen. Det er ikke vi som skal endre oss, men si som skal påvirke den politiske tenkningen. Det er hovedhensikten med det slikt møte, og samle flere fra alle grenene for å vise at vi er mange. Mange som deler de samme verdiene. Dermed kan vi fortelle politikerne hva vi ønsker – med mer kraft.

Det er langt flere som driver med de moderne, egenorganiserte idrettene nå enn før – og alle disse trenger anlegg og en viss tilrettelegging. Ikke minst aksept. Og selv om vi vil få midler til anlegg, vil ikke det si at det vi ønsker er å organisere idretten til døds. Infrastrukturen, sikkerhet og tilgjengelig er viktig, og det er vanskelig å få til på egenhånd.

Friflyt.no kommer tilbake med sted og dato for møtet.