AFP er en forkortelse for Association of Freeskiing Professionals, og AFP har siden 2009 laget rankinglister basert på prestasjoner i de konkurransene som søm ønsket å gi AFP-poeng. Mange norske kjørere var tidvis høyt oppe på AFPs rankingliste, som var anerkjent som den mest relevante oversikten og rangeringen av verdens beste big air- og slopestylekjørere. AFP laget også dommermanualer og systemer for dømming.

Nå er foreningen nede, og AFP-sjef Eric Zerenner sier i et intervju med Downdays at rankinglistene ikke kommer tilbake. Han antyder også at manglende entusiasme fra Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) spilte en viktig rolle da AFP gikk i graven.

Annonse