Bakgrunnen for saken er Kari Schibevaags intervju med Stavanger Aftenblad, hvor hun blant annet går kraftig ut mot kroppspresset blant unge. Det fikk Camilla Ringvold til å reagere.

Hun sier blant annet at hun synes det er synd at Kari Schibevaag har den oppfatningen av surfe- og kitemiljøet, og at det er sponsorer utenfor kjernemiljøet som er en stor del av problemet.

Annonse

I en oppklaring gjør det Schibevaag klart at hun synes det er dumt hun har blitt misforstått, og sier at saken aldri handlet om et negativt surfe- eller kitemiljø, men om et kroppsfiksert samfunn generelt. Der synes hun kommentarer om seg selv og sine prestasjoner havner langt på siden av saken.

Se hele Schibevaags oppklaring her:

Dersom man leser avisartikkelen vil du se at min intensjon aldri har vært å angripe kitemiljøet. Jeg er utrolig glad og takknemlig for alle de fantastiske opplevelser sporten min har gitt meg og fremdeles kommer til å gi meg i mange år fremover.

Mitt hovedbudskap er og har alltid vært at alle voksne: Mor, far, idrettsutøvere eller den menige mann i gata har et ansvar for å være sunne og gode forbilder for barn og unge.

Som jeg poengterer i avisartikkelen er jeg glad jeg ikke er ung i dag. Ungdom utsettes for et stort press om å prestere i alle livets ulike arenaer, og der utseende og en ”perfekt” kropp plutselig har blitt synonymt med et lykkelig og ”perfekt” liv.

Jeg er opptatt av å formidle at dette er holdninger som kan være farlige og destruktive for den enkelte.

Jeg har vært aktiv profesjonell kiter i mange år. Alle disse årene i kitesporten har gitt meg mange positive erfaringer. Mine refleksjoner som beskrevet i avisartikkelen (Stavanger Aftenblad) omhandler på ingen måte mine seriøse sponsorer. Jeg er både takknemlig og stolt over den store tilliten som mine langvarige sponsorer og samarbeids partnere har gitt meg.

Camilla Ringvolds kommentarer om mitt utsende og mine prestasjoner blir sånn sett helt på siden av hva avis artikkelen(ref. Stavanger Aftenbladet) faktisk handler om. Min mening er at person angrep aldri er særlig produktive.