Siden kitingens spede begynnelse på slutten av 90-tallet har det utviklet seg nisjer av sporten, langt mer kreative enn selv hva pionerene en gang kunne forestille seg. Drakraft for lasteskip, ekspedisjoner over Grønland eller erstatning for en heistrekk eller wakeboardbåt er bare noen av de. De fleste kitere i Norge har fått seg en helårssport, som ikke bare begrenser seg til vann eller snø. Muligheten er nærmest ubegrenset når du først innser at kiten er en motor.

LES OGSÅ: Bruktmarked for kite