Med visse unntak av polekspedisjoner og lange kryssningsferder har oppmerksomheten rundt snøkiting dreid seg om å pløye snødekte vann og vidder på ulike vis.

Kursholderne melder fortsatt om god pågang, og per i dag er det anslagsvis 10.000 mennesker som har lært seg å kunsten å temme en drage under organiserte omstendigheter.