– Sommerskisenteret tar seg alt for mye tilrette der oppe og blåser i alt og alle, skriver hotellsjef på Videseter hotell, Per Garen, i en e-post til Fri Flyt.

– Flere lovbrudd

Annonse

Han har anmeldt sommerskisenteret for brudd på miljøvernloven, i form av utslipp av kloakk i elva og ulovlig kjøring med motorisert kjøretøy i utmark. Anmeldelsene kom like etter at det ble klart at mobildekninga på hotellet ble reddet, etter at Garen nektet Telenor å beholde sin basestajson på hotellets eiendom. Dermed fratok han sommerskisenteret, og hele gamle strynefjellsveien, mobildekning.

LES OGSÅ: Mobildekning i boks

– Alle tillatelser i orden

Stryn sommerskisenter på sin side avviser beskyldningene fullstendig, og de får uforbeholden støtte fra Stryn kommune, som bekrefter at både kjøretillatelser i utnmark og renseanlegg for kloakk er i orden.

– Da anlegget ved sommerskisenteret ble bygd, fikk senteret utslippsløyve. At utviklinga over tid har medført strengere rensekrav enn da løyvet ble gitt, rokker ikke ved det faktum at løyve er gitt ut fra kravene som den gang var gjeldende, sier rådmann i Stryn kommune, Per Kristian Storevik til Fri Flyt.

Rådmannen bekrefter også at skisenteret har løyve til å bruke motoriserte kjøretøy i anlegget. 

– Grunnløse beskyldninger

Markedssjef i Stryn sommerskisenter, Magne Brekke, sier at skisenteret gjør sitt beste for å holde en miljøvennlig profil, og at de ikke kjenner seg igjen i beskyldningene fra Per Garen og Videseter hotell.

– Vi er ikke kjent med hvilket grunnlag anmeldelsen er levert på utover de påstander som har fremkommet gjennom media og som vi anser som grunnløse, sier Brekke til Fri Flyt.

«Flyter med drit»

Garen mener Stryn sommerskisenter blir favorisert av kommunen, og at det «flyter med drit på skisenteret».

– Stryn kommune er en av tre aksjonærer og har eierinteresse i anlegget. Det er således bukken som passer havresekken her. De fleste mennesker forstår at tiden har gått siden 1970 og at nye krav er kommet. Det er derfor svært underlig at Stryn kommune ikke følger opp. Her er rett og slett folk som ikke gjør jobben sin, skriver Garen i brevet til Fri Flyt, som du kan lese i sin helhet lenger ned.

Garen har ikke ønsket å kommentere saken overfor andre medier.

Utenfor nasjonalpark

Magne Brekke kjenner seg ikke igjen i Garens beskrivelser, og understreker at sommerskisenteret ligger utenfor nasjonalparken.

– Stryn Sommerski tar miljøet svært alvorlig og med vår plassering tett på nasjonalparkgrenser er det vår klare ambisjon å få en stadig renere og grønnere profil. Det finnes alltid rom for forbedringer og tidvis har kanskje ikke anlegget vært så representativt som ønskelig, men vi kjenner oss overhodet ikke igjen i påstandene om miljøkriminalitet. Den som leter med lys og lykt i den 75-årige historien på Tystigen kan sikkert vise til at en eller annen, en eller annen gang, har utvist uaktsomhet og utført oppgaver på en uheldig måte. Dagens styre og ledelse er imidlertid ikke kjent med forhold som gir grunn til bekymring overfor myndighetene, sier han.

– Trist

Brekke syns det er trist at naboen på Videseter hotell ikke deler entusiasmen for Stryn sommerskisenter, som han finner hos andre aktører.

– Vi har en åpen og svært positiv dialog med mange relevante reiselivsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt som ser verdien og betydningen av vår virksomhet på Strynefjellet og det er masse entusiasme å spore fra svært mange hold om videre utvikling av Stryn Sommerski. Eneste registrerte unntak fra dette er fra vår nabo i vest, Videseter Hotell. Det synes vi bare er trist.

NRK melder for øvrig at politiet i Nordfjord foreløpig ikke har funnet grunnlag for å starte etterforskning av anmeldelsen fra Per Garen ved Videseter hotell.

Her er Per Garens brev til Fri Flyt i sin helhet:

Saken ble tatt opp i fjor da der kom inn forbifarende og klaget over at det fløt med drit på skisenteret. Jeg reiste opp for å se om det var så galt som de hevdet og det var faktrisk verre.

Der var grist så mye med olje rundt heishuset at det var svart inne og ute. Løsningen ble at de dekket det til med litt grus. Hørte om et uhell et annet sted hvor der var motorhaveri og oljen randt ut- da måtte man fgjerne 5 m3 jord for å være sikker. Det var ikke i nasjonalpark, men det er dette.

I fjor som i år vrimler der med snøscootere og atv er hvor en hel del ikke har skilt. Har du ikke skilt så har du heller ikke løyve eller forsikring. P Sjåksiden er de mye strengere og her må de ha tillatelse for hver tur. På Strynesiden gir de blanke f.. og kjører det de har lyst - uten videre kontroll.

Kloakkanlegget tok vi opp i fjor. Det er et septikk anlegg fra tidlig 1970. Slike annlegg er ikke lenger godkjent og det er skjerpede regler i nasjonalparker. Når septikken er full renner det rett ut i elven. Der er mange husstander nedover i dalen som har sitt drikkevann fra elven og som risikerer å bli smittet. Man må forvente at stryn kommune kontrollerer samtlige annlegg i kommunen på lik linje. Hotel Videseter ble pålagt å bygge renseannlegg og det har vi gjort og regningen kom på 2,500,000. Det var mye penger, men det er bygd og betalt. Jeg forventer at Skisenteret blir underlagt samme regler. Stryn kommune er en av 3 aksjonærer og har eierinteresse i annlegget. Et eventuelt pålegg, må de selv måtte regne med å betale for. Det er således bukken som passer havresekken her. De fleste mennesker forstår at tiden har gått siden 1970 og at nye krav er kommet. Det er derfor svært underlig at stryn kommune ikke følger opp. Her er rett og  slett folk som ikke gjør jobben sin. At daglig leder Ola Flo hevder at de har renseanlegg der oppe, må enten være at han taler mot bedre vitende eller at han ikke snakker sant. Septiktanker renser ikke noe som helst.  Septik skiller ut driten, mens gråvannet går videre. Når septikken er full, går alt videre.  Saken ble som sagt fremmet for rådmannen i fjor og der var svaret etter inspeksjonen - " der er rom for forbedringer" sitat rådmannen.

Sommerskisenteret tar seg alt for mye tilrette der oppe og blåser i alt og alle. Jeg mener det skal være likt for alle og det må også de etterfølge. Forurensingsloven er helt klar på at den som forurenser eller påfører andre tat- står direkte ansvarlig for dette og skal dekke alt. Skulle situasjonen oppstå at vi ikke kan holde åpnent , vil keravet bli stillt overfor drivere og eierene av skisenteret. Ola Flo og kommunen og de øvrige eierne kan risikere å måtte dekke tapet. Stryn kommune på sin side vil jo aldri kunne bruke forurensingsloven overfor andre innbyggere i evig framtid så lenge som de selv forurenser. De kan heller ikke si de ikke visste det- for nå vet de det og det veldig godt. Se bare på hva som skjedde i bergen for et par år siden da der sprang lekk et kloakkrør i svarte diket. Mange ble syke og dette er et meget stort vann.

I fremtiden skal innovasjon norge bruke de gamle turistveiene som fyrtårn i reiselivs sammenheng noe som vil tiltrekke seg mye mer mennesker. Isbreene smelter og der blir mindre vann i fjellet og mer kloakk i august hvor vannføringen er liten- hva skjer da?