I sommer ble friluftsloven endret. Hver enkelt kommune kan selv innskrenke retten til ferdsel og telting. Da var flere kommuner raske til å forby overnatting i telt i enkelte områder, og i følge en sak på nrk.no er det flere titalls kommuner som vurderer denne type restriksjoner neste sommer.

Det er ofte DNT som står på den andre siden i denne debatten – uten at alle føler seg representert av dem. Deres synspunkt er at man skal ta vare på allemannsretten i sin klassiske form. DNT foreslår – som løsning på forsøpling – økt tilrettelegging (parkering, søppelkasser, doer).