Dødsing er en fri sport, men det er visse grunnregler som må overholdes for at dødse-hoppet virkelig skal telle. Dødseproff Anders Rox ser klare likhetstegn mellom de fleste som begynner med dødsing.

Her det de tre vanligste feilene,. og slik gjør du noe med de.