Den lille snøskredboka forteller deg alt du trenger å vite om snøskred på en enkel måte. Livsviktig kunnskap for alle som ferdes i fjellet.

Boka har hatt suksess fordi den på en enkel og pedagogisk måte gir livsviktig kunnskap både til folk som går vanlige skiturer i fjellet og til toppturentusiasten som kjører på ski i bratt og skredfarlig terreng. Boka egner seg både for de som ikke kan noe om snøskred, og for alle som kan mye om skred og ønsker å bli oppdatert i faget.

Boka er skrevet Kjetil Brattlien som blir brukt som ekspert i en rekke sammenhenger.

Bestill Den lille snøskredboka

Dette er de viktigste endringene i den nye utgaven

  • Boka er oppdatert med ny kunnskap om skred og hvordan ulykker kan forebygges.
  • Skredtrygge turer kan nå gjennomføres med riktig bruk av den detaljerte og gode skredvarslingen på varsom.no. Du trenger ikke lenger være din egen skredekspert, og alt ekspert-stoffet er nå flyttet til den siste delen av boka.
  • Det er nytt stoff om skredvarsling, skredproblemer og hvordan du kan bruke skredvarslet slik at du kommer trygt hjem.
  • Den menneskelige faktor har fått større plass.
  • Betydningen av klimaendringer er omtalt.

Boken er delt inn i tre hovedeler

DEL 1 - DEN VIKTIGSTE SKREDKUNNSKAPEN: Her lærer du å gjenkjenne skredfarlig terreng og skredfarlige forhold. Du blir ikke tatt av skred hvis du følger rådene i del 1 og unngår skredfarlige plasser. Del 1 gir de som driver vanlig friluftsliv i mindre bratt terreng all skredkunnskapen de trenger.

DEL 2 - GRUNNLEGGENDE SKREDKUNNSKAP: Her lærer du om bruk av skredvarsel, bedømming av skredfare og faktorer som påvirker din sikkerhet ved ferdsel i skredterreng. Du lærer om de 3 sikkerhetsmurene; farevurdering, risikohåndtering og redning, som samlet skal føre deg trygt hjem fra tur. Del 2 er skrevet for alle som tidvis oppsøker bratt terreng eksempelvis for å kjøre på ski.

DEL 3 - DYBDEKUNNSKAP: Her lærer du dybdekunnskap om mange av temaene i del 2. De skredinteresserte får utvidet sin kunnskap, og andre får et innblikk i dybden i skredfaget. Del 3 er skrevet for alle som vil kunne mye om snøskred.

Forfatteren Kjetil Brattlien

Kjetil Brattlien er skredekspert og har siden 1993 vært ansatt ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Han er utdannet sivilingeniør fra NTH i Trondheim og fra University of Utah i USA. Kjetil er kjent fra media og fra en lang rekke kurs og foredrag med teoretisk og praktisk kunnskapsoverføring til alle som søker skredkunnskap. Kjetils friluftsliv har i mer enn 30 år bl.a. inneholdt skikjøring, skigåing og klatring. Les stort intervju med forfatteren på utemagasinet.no