– Selve rittet Hakadal Enduro er godkjent, og Nittedal kommune er veldig positiv til å gi dispensasjon fra Markaloven, slik at vi kan gjennomføre et elsykkelritt med de samme etappene og transportstrekkene som det ordinære rittet, men det er flere grunneiere som eier land både i etappene og transporttraséene, forklarer Stian T. Eilifsen, som er rittleder i Hakadal Enduro.  Forskriftsendringen som kom i kjølvannet av den nye friluftsloven fra 2016 (Stortingsmelding 18 som sier at sykling på sti i utmark som hovedregel skal være tillat), sidestiller elsykkel med vanlig sykkel og åpner dermed for å bruke elsykkel på sti. Men i Oslo og tilgrensende kommuner gjelder Markaloven, som har egne bestemmelser om motorisert ferdsel. Inntil Markaloven er endret, og ifølge regjeringen er slike endringer på trappene, må elsyklister holde seg til veiene i Marka. Les også: Hakadal Enduro åpner for elsykkel Ringerike overtarEilifsen gir likevel ikke opp planen om elsykkel-klasse i enduro denne sesongen. Hakadal Enduro er en del av den nyetablerte enduroserien Østafjells Enduro Team Series, som også består av Telemark Enduro i mai, DrammEnduro som gikk 1. juli, og Ringerike Enduro 13. oktober. Nå overfører Eilifsen elsykkel-klassen og konseptet til rittseriens siste arrangement, som i sin helhet ligger utenfor Marka grensen og derfor ikke rammes av Markaloven. Torsdag ettermiddag kontaktet han Torjus Winther som er rittleder i Ringerike Enduro, og torsdag kveld kom klarsignalet. – Vi i Ringerike Enduro har gått igjennom papirene og formalitetene, og ser at vi har mulighet til å ta imot elsykkel som en egen klasse i Ringerike Enduro og gleder oss til å ta imot syklsiter md og uten motor, sier Winther. Elsyklistene i Ringerike Enduro sykler samtlige etapper som deltakerne i hovedrittet, og med tidtaking, men elsykkel-klassen samler ikke poeng sammenlagt i serien eller i lagkonkurransen. Påmelding til elsykkel-klassen åpner som resten av rittet 1. august. Les også: Etablerer ny endurocup med lagkonkurranse Saken fortsetter under Ringerike Enduro blir første enduroritt med elsykkel-klasse. Her er Andre Aamodt underveis i fjorårets utgave av rittet. Foto: Per-Eivind SyvertsenUtsatt, ikke skrinlagt i HakadalEilifsen jobber nå videre for at elsykkel-klassen skal bli en del av Hakadal Enduro fra neste sesong. – Vi skal diskutere dette nøye og snakke mer med kommunen om mulighetene for å gjennomføre elsykkelklassen til neste års arrangement. Det kan gis dispensasjon fra Markaloven, men det krever både papirarbeid, høring og utvidede tillatelser fra de involverte grunneierne, og dermed blir tida for knapp for å få alt det formelle på plass før årets ritt i september.  Hakadal Enduro må utsette planene om å innføre elsykkel-klasse. Her er Sindre Støer i aksjon under fjorårets utgave av rittet. Foto: Per-Eivind Syvertsen