Det planlegges en storstilt utbygging av området under Totteskogen i Hemsedal. Dette er området på skikjørers høyre for 8-seters stolheisen Hollvin Express – et område som er svært lett tilgjengelig med mye fin skogskjøring. Men for at den planlagte utbyggingen skal godkjennes i kommunens reguleringsplan må området sikres mot snøskred, noe som i praksis betyr opparbeidelse av støttebein (små skredgjerder) og planting av skog i Totteksogen.

Les mer om frikjøringsmulighetene i Hemsedal her!

Dette har satt sinnene i kok blant frikjørere i Hemsedal, som har startet denne underskriftskampanjen for å stoppe utbyggingen. De skriver:

«Løsningen som planforslaget anbefaler vil umuliggjøre alle former for frikjøring i den aktuelle fjellsiden. Totteskogen er et svært populært, fantastisk moro og heisnært frikjøringsområde med uerstattelig verdi for Hemsedal som skidestinasjon. Det er frikjøringsområdene i Hemsedal som gjør oss unike i forhold til andre skidestinasjoner. Bygges denne fjellsiden ned, vil vi aldri få mulighet til å omgjøre inngrepene. Hemsedal må i fremtiden også verne om sine heisnære frikjøringsområder. Nye reguleringsplaner må alltid vurdere hvilken konsekvens reguleringen kan ha for frikjøring i Hemsedal.»

Utbyggerne, Totten Utvikling AS i samarbeid med Skistar, mener på sin side at tiltakene vil gjøre skikjøringen i Hemsedal bedre, og skriver dette i Planbeskrivelsen:

– Både langrennstilbudet og alpintilbudet blir forbedret gjennom utbygging av planen fordi det blir permanent sammenheng i alpintilbudet fra sentrum til skisenteret uten bruk av kjøretøy.

Selve skredsikringen beskrives slik:

– For å kunne bygge i hele område FT1, FT2, K1 og K2 må det gjøres noen tiltak i utløsningsområdet oppe i lia. Skred AS har vurdert at planting av skog, samt etablering av støttebein vil gi tilstrekkelig sikkerhet for tenkt utbygging.

Les hele skredsikringsrapporten her.

Som abonnent på et av Fri Flyts magasiner får digital tilgang på alle plussartikler. Se for eksempel: