Frikjøringsski lar seg greiest dele inn etter hvor brede de er på midten. Dette er i nesten alle tilfeller skiens smaleste punkt, og forteller veldig mye om hva slags kjøring...