NYSNØ: Oppdal fikk mye nysnø sammen med sterk vind denne uka, etterfulgt av temperaturøkning. Det ga fint skiføre på torsdag, men økt skredfare. Lenger vest og sør er forholdene enda skumlere fram mot helgen. Foto: Martin Innerdal Dalen

Nysnø og vind gir økende skredfare

Etter flere dramatiske skredulykker tidligere denne uka meldes det om faregrad fire –stor skredfare- flere steder i Norge mot helga.

I varslingsregionene Sunnmøre og Indre Fjordane har det kommet mye snø de siste dagene, kombinert med kraftig vind. Dette har ført til faregrad fire fredag, men denne ventes å avta noe mot helga. Men i alle varslingsregionene i Sør-Norge forventes faregrad tre –betydelig- på lørdag. Dette er faregraden hvor det skjer flest dødsulykker. Skredproblemene handler i alle tilfellene om vedvarende svake lag og fokksnø.

Les mer om skredproblemene på varsom.no.

Sterk vind og store mengder nysnø gir stor snøskredfare i Sunnmøre og Indre Fjordane. I fjellet er det ventet storm med 30-50 mm nedbør i form av snø hvor fersk fokksnø vil pålagres i lesider. I løpet av de siste dagene har det i tillegg lagt seg fokksnø i høyden som fortsatt trenger tid til å stabilisere seg. NVE råder sterkt om å unngå all skredterreng.

– Skredutløsning sannsynlig

– Det forventes mange middelstore skred, og enkelte store snøskred. Skred kan løsne høyt i skredbaner med stor høydeforskjell som tørre flakskred. Dette kan nå dalbunnen med innslag av våt snø, forteller Tommy Skårholen ved Snøskredvarslingen.

Ved faregrad fire forventes det skred som løsner av seg selv, og skredutløsning er sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning. Fjernutløsning av skred er også sannsynlig.

Noe bedre mot søndag

Fra lørdag vil skredfaren være tre – betydelig – for Sunnmøre og Indre Fjordane. Avtagende vind og mindre nedbør fører til en gradvis synkende faregrad, men ferske fokksnøansamlinger trenger fremdeles tid på å stabilisere seg.

Også for resten av Sør- og Vestlandet er det fredag betydelig snøskredfare med krevende forhold i fjellet. Vind og snø gir ustabile fokksnøflak i lesider hvor tilleggsbelastning fra en person kan løse ut et flakskred. Situasjonen er i flere regioner krevende med vedvarende svake lag i snødekket.

Faregrad to i nord

I Nord-Norge skal riktignok skredfaren avta noe på lørdag, men også her er det flere steder all grunn til å være forsiktig. Skredproblemene dreier seg om fokksnø og vedvarende svake lag også her.

Torsdag ble en italiensk toppturist skadet i en skredulykke i Lyngsalpene. To personer ble tatt, og tilstanden til den ene betegnes fortsatt som kritisk. Tidligere denne uka ble en annen turist reddet i live etter flere timer under et skred i Hallingdal, og sist helg ble frikjøringskjendisen Eirik Finseth og kameraten Steinar Aarberg begge skadet i et skred i Troms.

 
 
VIS KOMMENTARFELT
Annonse
Annonse
Annonse