Har selger et telefonnummer som er søkbart på 1881.no?

Finner du selgeren når du googler vedkommende? 

Får du selgers fulle navn og adresse?