Kontrollspørsmål ved kjøp Har selger et telefonnummer som er søkbart på 1881.no? Finner du selgeren når du googler vedkommende? Får du selgers fulle navn og adresse? Er eposten litt...