Regjeringen har åpnet for at inntil seks kommuner kan delta i en forsøksordning for catskiing i Norge.Det er mange retningslinjer for forsøksordningen – blant annet er det kun lov å søke for catskiing der det alt ligger alpinanlegg. Dermed ligger flere av søknadene  som har kommet inn nærmere snørekjøring enn catskiing vi kjenner det fra utlandet. Flere av prosjektene innebærer at man blir dratt til en topp, og kjører ned i en annen retning enn beltevogntraseen, og derfor er avhengig av annen transport tilbake fra der turen ender. Flere av søknadene gjelder også topper det vil være kjapt og enkelt å gå til om man har toppturutstyr. Søknadsfristen utløp nylig. Her følger en oversikt over søknadskommunene. Alle kartutsnittene er hentet fra søknadene.VangI søknaden fra Vang kommune framgår det at to anlegg i kommunen vil være med om de får løyve: Tyin og Raudalen. For sistnevnte anlegg foreslår Vang at beltevogntraseen skal gå til Tjernhaug (1315 m.o.h). For Tyin Filefjell er det tenkt at traseen skal gå fra toppen av anlegget og bort til Finndalshorn (1256 moh), med flere mulige nedkjøringer: Noen av disse nedkjøringene være kjent for enkelte av Fri Flyts lesere.EidI Harpefossen i Eid kommune har det gjennom 10 år vært jobbet for catskiing. Faste lesere av Fri Flyt vil huske at vi har vært og prøvd det aktuelle terrenget.Fra toppen av Kjenndalsheisen vil Harpefossen etablere beltevogntraseer til Vardegga, Storegga, Blåegga og Ljosuregga.Og her er det ikke altfor lesbare kartet fra søknaden: OppdalI søknaden fra Oppdal kommune framgår det at de ønsker å reetablere snørekjøring til Blåøret, slik det var før i tida.Her er illustrasjonen fra søknaden: JølsterJølster kommune har levert en 100-siders søknad der mye av plassen brukes til på sammenlige Jølster med finske Levi (!).Kartet for catskiinga, derimot, er ganske lite detaljert – men om de får åpne trase til Kvamsfjellet, er det flere mulige interessante nedkjøringer. SulitjelmaSulitjelma har levert en enkel søknad der de henviser til sin historikk med snøskuterløyper. Beltebilløypene skal ta utgangspunkt i Sulitjelma Fjellandsby og alpinanlegget i Daja. SurnadalSurnadal kommune har søkt og ønsker å etablere beltevogntraseer i forlengelsen av Surnadal skisenter. De ønsker å kjøre til toppen av fjellet Strengen (890 moh). En slik trasé ville blitt cirka 7.5 kilometer lang.Her er det flere mulige nedkjøringer i følge søknaden: «Fra Strengen ligg det godt til rette for frikjøring rett sørover til Røen/Vang. Til Vang er det kommunal bilveg og snuplass, godt egna for at skikjørerne kan hentes av alpinsenterets mannskap med minibuss. Det planlegges også å legge trase for catskiing innom toppen av Syltnebba for å kunne ta en en kortere nedfart undervegs på turen til Strengen dersom ønskelig. Toppen av Syltnebba er også et veldig godt utgangspunkt for frikjøring nordøstover til Surnadalsøra. Henting av skikjørerne med buss her vil også bli gjort.». StrynSøknaden fra Stryn gjelder sommerskisenteret. Fra toppen av stolheisen ønsker man å kunne kjøre folk Nuken, Kvitlenova og den såkalt Bikinitoppen. Dette vil gi lett tilgang til mange av de klassike offpistenedkjøringene på Stryn.