– Med t-krok til Kambafjellet vil vi bli Norges desidert mest interessante frikjøringsanlegg, punktum, sier daglig leder Per Odd Grevsnes til lokalavisa Porten.no.Det planlagte Kambatrekket skal gå til 1220 meter over havet, og heisen skal plasseres bak de eksisterende heisene i Sogndal skisenter Hodlekve. Skisenteret er blant Norges beste anlegg for pudderkjøring, med både spennende og lett tilgjengelig terreng, og stabile vintre med mye snø. Prisantydninga på den nye heisen er 15 millioner kroner.Selv om styret i skisenteret ikke har gitt tommel opp ennå, er daglig leder Grevsnes optimistisk, og han håper bygginga av den nye heisen kan starte neste høst.– Vi er optimistiske i organisasjonen vår på at vi skal få til dette, og vi har fått positive signaler fra investorene om at de har lyst til å være med, sier han til lokalavisa. Planene om gondol som ble lansert i 2012 er lagt på is, men sjefen utelukker ikke at det nye t-krokheisen kan byttes med en telemix-heis (kombinasjon av gondol og stolheis) på sikt.– T-krok nå kan gi ganske stor vekst, så kan vi eventuelt bytte den ut med en telemix om noen år, sier han.Bygginga av det nye servicebygget Dalalåven i Rindabotn er for øvrig også underveis i Sogndal skisenter. Første byggetrinn til 18 millioner kroner skal åpne neste høst, og inneholde servering, pub, sportsbutikk, skiutleie, kontorer og øvrige servicefunksjoner.