-Går du for switch dobbel frontflip eller dobbel backflip i flatt ljos?

Vel, det er eit av dei store spørsmåla Henning Hansen Pytte dveler rundt i episode to frå webserien hans Behind the Scenes. Henning oppdaterer oss frå haustsamlinga til Hovden Skigymnas på breen i Saas-Fee.

Her er episode to!