– Bølgen fungerer på 1200 kubikkmeter per sekund og oppover, i dag var det 2577 m3/sek, og det blir ikke stort større volum enn det i Norge. Det er bare å legge igjen hjelmen hjemme, her finner du ikke stein, forteller Mathias Fossum. 
Bølgen i Norges største elv, Glomma, som ellers ikke byr på så mye bra elvepadling, er mye brukt av elvepadlerne. Og det fins mer godsaker like i nærheten.

– Litt lenger opp fins en fet bølge som er borte nå, men som kommer inn når vannstanden synker, sier Mathias.

Les mer om Mathias og Karl i siste utgave av Fri Flyt!