Vil snøen bestå?

Er det riktig av oss og fly flerfoldige kilometer for å stå på ski, når vi har et helt hav av muligheter her i Norge? Vi som liker å stå på ski om vinteren, er det lurt av oss å reise langt med fly og være med på å øke den globale oppvarmingen, når vi kan dra ut i vår egen vakre natur, uten og forurense like mye? Vi vil vel fortsatt ha snø?

Med tanke på alt me no veit om klimagassar, energiforbruk og kva dette kostar ikkje minst dei fattige landa, vil eg sei at det er moralsk forkasteleg. Men det er jo ikkje lett å vere oss heller. Me er blitt bortskjemt her i landet. På fin natur, rikt og lite land. Me har visst nok med oss sjølve. Lurer på kven som bestemte at det var Norge eller Vesten som skulle ha det best. Og til med på resten av verda si bekostning.

Spørsmålet er jo om det faktisk er me som har det best?
Me ligg rett nok på toppen av levestandard undersøkjinga år etter år. Men me ligg også på toppen av sjølvmordsstatistikken.

Nigeria kom i ei undersøkjing ut som det landet med flest lykkelege menneske.

Ei undersøkjing viser at når ein oppnår ein slik levestandard som me hadde her i landet på 70-talet blir ikkje menneska meir lykkeleg av enda høgre standard.

For det er jo det som er motivasjonen bak alt forbruket som fører til global oppvarming, nemleg vår søken etter lykke.

 
Annonse
Annonse
Annonse