Verning av Lyngen

Opprettelsen av lyngsalpan landskapsvernområde er overhodet ikke en totalfredning. Det vil fremdeles være like stor mulighet for å drive turisme og friluftsliv i dette området. Nåværende næringsaktivitet blir ikke berørt av denne vernekategorien. Til opplysning så er det her snakk om et landskapsvernområde, hvilket er en av de mildeste verneformene som finnes.

Denne debatten har utartet seg til å bli til en surmuling om hvorfor folk ikke skal få drive med heliskiing eller scooterkjøring i lyngsalpene. Denne type turisme har ingenting i lyngsalpene å gjøre. Det vil enhver som har vært i dette området forstå. Dessuten vil ingen av debattantene her ha råd til å leie et helikopter i Nord-Norge.

Når det er snakk om hvorfor naturområder vernes kan det virke som det er enkelte som ikke har skjønt noe som helst om hva som skjer i verden. Det er et behov for å kontrollere menneskelig aktivitet og påvirkning av naturen. Det er ikke slik at vi kan utnytte alle ressurser slik vi selv måtte ønske. All aktivitet har sine konsekvenser.

Lyngsalpan vernes blant annet fordi området har stor naturvitenskapelig verdi innenfor glasiologi og kvartærgeologi. Området har et rikt fugleliv, stor kulturhistorisk verdi og en egenart som faktisk skiller seg ut fra resten av verden.

Er det ønskelig å ødelegge det eksotiske ved lyngsalpene som vi alle blir så sjarmert av. Dersom vi skulle utnytte området fullt ut med både heliskiing, snøscootere, gondoler og høyfjellshoteller ville ikke bare fjellheimen og dyrelivet blir såret. Lyngsalpans sjel ville bli ødelagt. Det urørte og unike med lyngsalpane bør tas vare på. Heliskiing og heisbasert skikjøring har vi jo muligheter til i alpene.

Det er urovekkende å se de rådende holdningene som hersker her på et forum for friluftsinteresserte. De som påstår at Norge blir vernet ihjel har overhodet ikke peiling på hva de snakker om. Totalt vernet areal i Norge er på under 10% og med det blandt de laveste i verden. I tillegg er det for det meste høyfjellsområder og andre områder uten økonomisk verdi som blir verna. Stadig mer av verdens arealer vernes og vi slipper billig unna.

Det er nødvendig å verne naturen og dere bør være glad for opprettelsen av slike områdevern. Prøv å vær litt mindre egoistisk og tenk på at våre etterkommere også gjerne vil oppleve vill norsk natur.

Total verning er setter vel også en stopper for f.eks. MSP noe som vil fjerne en utrolig stor reklame-verdi for området. Men naturen blir "renere" og villmarken får være vill...
- greit nok, heliskiing er utrolig deilig, men det trenger ikke å være over alt hvor det er fristende fjell.. noe kan være uten..

Og, toppturer er jo flott! Det å gå opp fjellet utgjør utrolig mye av opplevelsen, du får en unik følighet med fjellet, og den nedturen føles så fordømt fortjent!
- og en skikkelig topptur er bedre en ti vanlige turer!

Da er det avgjort - ifølge NRK Nyheter blir det filming i Lyngsalpene i år også.... Da ligger pudderet bare å venter på Seth og andre utvalgte.....heldiggrisene !

Hei Hans Petter...

Det det er snakk om er at MSP og andre filmselskaper får lov til å filme et par ganger i året. Ikke utbygging med gondoler osv....

Er ikke snakk om å bruke området mer en det gjøres idag. Dette er en debatt om verning, ikke om utbygging. Det er beklagelig at alle tror at folk som vil la MSP"s Pengefugler fly, vil bygge hoteller og ha Heliskiing i Norge. Motorisert ferdsel for rekreasjonsbruk er forbudt i Norge, DET BØR ALLE VITE.... Så med mindre det filmes, flys det ikke.... Tror faktisk denne debatten har gått deg hus forbi jeg.... At Seth Morrison flyr i Lyngen er den BESTE NORGES REKALMEN vi kan gi. Den går rett til pengesterke unge mennesker, som har særinteresser som korresponderer med den Norske fjellheimen. Hvis du leser litt i utenlandsk skipresse er det ofte artikkeler om "Pilgrimsferder" til skiens fødested. Tror du virkelig vi vil få den type eksponering hvis vi fjerner mulighetene for det......

Jeg er fullstendig enig med deg i at filming og heliskiing i regi av MSP er god profilering for Lyngsalpan. Selvfølgelig er det det! Lyngsalpan har fått oppmerksomhet av verdens frikjørere noe vi bla har sett gjennom MSP og Powdermag. Det er velfortjent og slik det ser ut nå så vil vi få se flere halsbrekkende stunts fra MSP i Lyngsalpan til høsten. Det ser vi vel alle frem til.

du motsier deg selv, i et øyeblikk vil du ha et utopisk fjelllandskap uten så mye som et spor i snøen og i det andre vil du at filmfuglene flyr

"There once was a time in our fair land, where the heli engines did not run. And the majestic mountains stod alone against the sun....", men så lenge de genererer $$$ for området, timer for pilotene og bra skifilmer syns jeg det er straight. tom. Scooter filming i perioden feb- april syns jeg er greit da. Hva syns dere andre???

When the ...... Dikt fritt etter et av Gordon Lightfoot,

Jeg motsier ikke meg selv om jeg kan godta at et filmselskap filmer i lyngen. Personlig vil jeg ha minst mulig slik aktivitet i fjellet. MEN, jeg kan akseptere at et filmcrew opererer for en mindre periode siden det er god reklame for området. Visse ting må man ofre for å oppnå andre mål.
Problemet er ofte at det blir en svart-hvit tankegang i slike problemstillinger. Du kan ha den biosentriske miljøverneren på ene siden som forbyr all menneskelig aktivitet. På den andre side har du ofte de som skal tjene penger på absolutt alt og som er villige til å utnytte ressursene til enhver pris.

Det er viktig å se saken fra hver side. Selv om det er svært viktig å minimere alle inngrep i naturen må en også ta hensyn til lokalbefolkningen, inntektsgrunnlag og deres interesser.

 
Annonse
Annonse
Annonse