Vern trillemarka!

Jeg synes vern av trillemarka er en kjempegod ide. Trillemarka er det største og mest verneverdige naturskogområdet i hele Sør-Skandinavia. I tillegg til at området i seg selv er viktig å ta vare på, er det minst 133 trude arter som oppholder seg der. I dag henger Norge etter mange andre land på vern av skog. Både Sverige og Finnland har verva flere ganger så store skogområder som oss. Norge bør gjøre sitt for å ta vare på det biologiske mangfoldet, og ikke minst verdifulle friluftsområder. Skriv under for vern av trillemarka her: http://www.nu.no/trillemarka/

Hva synes dere?

så lenge grunneierene i trillemarka blir tilbudt en erstatning som ikke henger på greip i forhold til det de taper på å ikke kunne drive skogsdrift der er jeg ikke enig i at området bør vernes. men hvis grunneierene får de pengene de har krav på av staten ser jeg ikke noe problem i det.
det som er problemet er at staten skal ha i både pose å sekk! de grådinge jævelene

du har ett poeng styggelars. forsåvidt du også tor, men det er klart at vern igjennom bruk er den mest fornuftige løsningen. det blir for dummt å holde store områder utenfor almenheten. hvorvidt det er mulig er en annen sak.

blir jo lov å ferdes i området(men det er også det eneste som er lov) det blir ikke lov å tenne opp bål engang.men det er det økonomiske tapet til grunneierene som er problemet slik jeg ser det.
syns også det er dumt at naturverngrupper oppfordrer til freding før de har sett alle sider av saken, folk tror jo ofte naturvernerne har rett...
verningen er for bevare skogen slik den er i dag og da blir det ikke lov me noen form for skogdrift.

er forresten snakk om 200 000 mål skog!!! å det er mye!!! en av grunneierene som jeg kjenner til har fått ett tilbud om ett engangs beløpt på 150 000, thats it. det er lommerusk i det lange løp....

det er jo absolutt ett poeng. jeg personlig mener at området ikke kan fredes før grunneierene har blitt tilbudt en rimelig pris. dessuten synes jeg det burde vært lov med normalt friluftsliv. (inkludert bål)

Vurderer nesten å kjøpe det selv. Litt av ei lekegrind det...

trur ikke du ha skjønt poenget. 150000 i erstatning av staten.. trur ikke du får kjøpt vernet skog...

 
Annonse
Annonse
Annonse