VI GRAVER VÅR EGEN GRAV

Hva skjedde med idealismen? Vi gikk en gang på fjelltur i bomullsanorakk med pelskant, vadmel og lærstøvler. Vi hadde ikke arrangert OL enda. Vi hadde sluttet å bruke PCB, asbest og DDT, få av oss hadde hørt ordene drivhuseffekt og ozonlag.

På åtti -og tidlig på nittitallet var idealismen sterk i friluftsmiløene. Om vi ikke visste bedre så hadde vi iallefall en følelse av at bomullslerret og ullundertøy hadde en naturlig sammenheng med det å drive et godt friluftsliv.

Så kom Gore-Tex:

http://www.nilu.com/index.cfm?ac=topics&folder_id=4316&text_id=18111&view=text

her er hele rapporten:
http://naturvern.no/data/f/0/75/38/9_2401_0/2_Fluormiljogifter_i_allvaersklaer.pdf

men hvilke muligheter har vi som forbrukere til å hindre denne utviklingen..?
hvordan skape et ønske hos produsentene til å utvikle gode alternativer, til de skadlige, som holder et høyt teknisk nivå..?
for en del aktiviteter er det vankelig å finne gode alternativer, så lenge man ønsker at bekledningen ikke skal sette noen begrensninger for utfoldelsen..
miljømerking..

Vi greide oss jo fint før, gjorde vi ikke?
jeg vurderer å bytte ut gore-tex dressen med en god gammel bomullsanorakk, puster mye bedre og er mer behagelig. I tillegg koster den knapt 1/10 av hva goretexjakka mi koster.

den anorakken passer vel ikke særlig bra hverken til elvepadling eller til sykling i regn..
produsentene av bekledning burde blitt motivert til å lage funksjonelt og miljøvennlig tøy for alle bruksområder..

Hvis man leser litt på rapporten så ser man at bomullsjakker også forurenser.
Det er ikke membranen i seg selv som forurenser, der er jo eventuelle giftstoffer bunnet opp i materialet. Det er impregneringen som er full av drit, og problemet er at denne impregneringen renner av og blir liggende i naturen eller tas opp i kroppen til de som går med en slik jakke.... Det er jo ille nok å bli kliss våt gjemon jakka, og nå blir vi full av gift også?

Det vil si at å bytte til en bomullsjakke ikke hjelper noe særlig... Var hvertfall slik jeg forstod den rapporten. Er ikke noen kjemiker så det kan godt være jeg tar feil...

De framstiller det vel egentlig som at det er spesiellt i allværsjakker med membran dette er et problem, der de bruker bromerte flammehemmere og slik drit. Det overrasker meg om det er det samme problemet med alle klær, men da er vi isåfall fucked uansett!

fuck i helvete du har jo rett Asbjørn, vi er fucked uansett!

Når man leser en slik rapport må man putte ting i perspektiv. Man er nødt til å være kritisk, hvem bestillte rapporten/undersøkelsen? (de flyr jo ikke akkurat rundt å lager rapporter etc. for morroskyld), og i hvilken hensikt ble rapporten bestillt? Hvis rapporten er ment på miljøvern, må man ta høyde for hvor mye giftstoffer som slippes ut i naturen ved bruk av giftene. Hvis den er ment for å finne ut av hvilken skade denne type klær gjør på mennesker, så er man nødt til å finne ut av hvordan, hva og hvor mye som absorberes inn i kroppen.

Hvis vi går utifra at den er bestillt med tanke på miljøværn, så kan jo jeg sitte her og argumentere for at de stoffene som slippes ut i naturen, de få gangene jeg går tur i fjellet, er så små at de ikke vil påvirke det organiske livet i nevneverdig grad.

Så sett fra en annen vinkel kan det jo sies at de stakkars små dyrene som faktisk får i seg dette stoffet, ved for eksempel å spise jakka, ikke får det så veldig bra og at vi dermed må slutte å bruke denne typen kjemikalier.

Men ser man på helhetsbildet, er det lett å si at den helt store innvirkningen på naturen ved bruk av jakkene ikke er tilstede.
Hva slags stoffer som slippes ut under produksjonen av disse jakkene er en helt annen sak.

PS: Jeg er ingen ekspert, men syns det blir for drøyt å kun se på et aspekt å si at vi alle kommer til å li "fucked", det er litt sneversynt med andre ord.

Idealisme bryr meg rett i ryggen. Slutt å vær dommedagsprofeter er min oppfordring!

En har ikke nødvendigvis så vondt av å tenke på hvordan det ser ut etter at en har vært en tur i fjellet.... Det være seg miljøgifter eller andre varige spor.

Jeg er av den oppfatning av at en burde levere fra seg "hytta" slik en vil komme til den selv. Med opptenningsved ved ovnen og minst like reb og ryddig som når man kom.

Overført til resten av verden betyr det at du bør prøve å begrense deg litt når du ønsker deg julegaver. Og at du rydder opp etter deg. Litt beskjednhet og god folkeskikk kommer du langt med når det gjelder individuelt naturvern i Norge.


Pyttsann!

I 1966 ble det kjent at PCB var svært helseskadelig.
Først i 1980 ble stoffet forbudt her i Norge, og for et par år siden ble lysarmaturer som inneholder PCB pålagt byttet ut. Ennå omgir vi oss med PCB i produkter rundt oss. Dette er en tidsperiode på 40 år.

Og problemet er egentlig ikke de lokale skadene. Problemet med stoffer som PCB er at de akkumuleres i næringskjeden, de forsvinner ikke ned i grunnen eller råtner bort. PCB og andre miljøgifter finnes nå i enorme mengder i rundt polområdene.

Når jeg leser svar som dine aqueitas blir jeg lei meg. Det handler ikke om dyra som spiser på jakka di og blir syke, det handler heller ikke om lille Marius på 3 som tygger på goretexjakka si i barnehagen og ender opp som laukemioffer i barneavdelinga på radiumhospitalet.

Det handler om at noen av oss vender idealismen ryggen og stadig finner på fantastiske stoffer og materialer. Disse miljøgiftene er ikke et lokalt problem. De er på planeten i praktisk talt all evighet, de akkumuleres i de store rovdyrene, spesiellt i polområdene. Polområdene det er her, Norge. Snur du verden på hodet hadde Norge ligget midt i det Antarktiske kontinent, her hjemme er vi på høyde med Grønland.

De største rovdyrene, toppen av næringskjeden, er oss. Og enda værre, over oss på kjeden står barna vi ammer. Det er her all driten havner til slutt. Og ikke nå, men i all fremtid. Og det blir verre og verre.

Dersom det skulle vise seg riktig at allværsklær inneholder lignende stoffer som PCB, er det trist å se at noen ikke har lært en dritt av historia.

Vi har sjansen nå til å stille klokka 40 år tilbake, til 1966 og den dagen de fant ut at PCB var giftig. De ante ikke konsekvensene den gangen, og det skal stå til deres forsvar. Den unskyldningen der har ikke vi. Ikke la det gå 40 år igjen.

Det er en enorm forskjell mellom PCB og de stoffene som er nevnt i den artiklen. Som jeg skrev i mitt forrige innlegg, så er utslippene ved produksjon et størreproblem enn hva som er på jakkene. PCB er en gass som er lettere enn vanlig luft og som dermed stiger opp i atmosfæren, når PCB gassen når, det vi kjenner som ozonlaget, vil ikke ozonlaget forsvinne, men det vil tynnes ut ettersom oksygen atomet vil binde seg lettere til PCB molekylet enn til andre oksygenatomer (det er slik jeg har forstått det). PCB er og var et større problem enn imprignering på gore-tex jakkene i dag, nettop fordi PCB ble brukt i en større skala.

Dersom det kommer en tilleggsrapport som konkluderer med at de samme giftene i imprigneringen på jakken min også blir brukt i en like stor skala, så kan jeg muligens være enig med deg fellefant. Men som du også trekker frem så er det konsentrasjonen av stoffet PCB som er skadelig. Altså giften i store mengder. Når det gjelder PCB så er det så uheldig at det meste av dette stoffet har akkumulert seg på polene. Når det gjelder stoffene i gor-tex etc. så er det ingen konkluderende rapporter, eller bevis på at giftene fraktes med vind, og/eller konsentrerer seg på et så lite område.

Når du nevner hva barna våre får i seg, så er du inne på noe annet. Her kan jeg refferere til romerriket hvor bly var en gift som virkelig skadet barna av rom. Bly ble brukt til å repparere brone bestikk etc, og det ble brukt som en matingrediens (indirekte). Dette førte til at deres barn hadde en høy bly forekomst, som igjen førte til død.
MEN det var ikke den direkte virkningen på menneske du pekte på, det var naturen. Og jeg mener og tror at min gore-tex jakke på ingen måte påvirker naturen i den skala du nevner.

Og det må sies at jeg HATER at folk søpler i naturen, og jeg er en tilhenger av naturværn selv, men man er nødt til å kunne sette ting i perspektiv selv om man brenner for en sak...

Et utdrag fra rapporten:

PBT
Ut fra det vi vet, brytes ikke fluormiljøgiftene ned i naturen overhodet, og noen er svært bioakkumulerende.
De oppfyller alle kriterier for å være en klassisk miljøgiftgruppe med PBT egenskaper (PBT, se boks 1), på linje med PCB og senest også bromerte flammehemmere, men nedbrytingstiden for fluorforbindelsene er veldig mye lengre. De har også åpenbart potensial for langtransport i miljøet, i og med at de gjenfinnes i polare strøk langt fra de befolkete områdene der de brukes.

Fluorforbindelsene markedsføres og selges i stort omfang selv om det nesten ikke foreligger kunnskap om hvilke effekter de gir når de samler seg opp i mennesker og dyr. De få
testene som har vært gjort med enkelte av forbindelsene har overrasket forskerne. Selv små mengder av enkelte av disse kjemikaliene har vist seg å gi svært tydelige skade-effekter på
reproduksjon, cellefunksjon og hormonsystem på samme vis som andre miljøgifter.

... my bad. Har ikke lest godt nok på den dele.

Men konkluderte rapporten med hvor mye som slippes ut via jakkene våre?

En nordisk undersøkelse undersøkte nivåene av PFAS i blant annet sjøvann, regnvann og sigevann fra søppelfyllinger. Sigevannet var desidert mest forurenset, og hadde
PFAS mengder opp mot 1000ng per liter vann. Basert på våre funn i allværsjakker kan det anslås at en enkelt jakke er i stand til å forurense omkring 2000 liter vann til et slikt nivå.

...

Det finnes ennå ikke noen miljøkriterier å vurdere våre funn opp mot, men det bør nevnes at mengdene av fluormiljøgifter i jakkene er høyere enn det som regnes som meget sterk
forurensning når det gjelder en miljøgift som PCB i sjøbunn eller jord. Jakkene kan dermed sies å være like forurenset som for eksempel Oslo havn, eller som en spesialavfallsfylling.

Det finnes produsenter som faktisk tenker miljø oppi det hele. Ja, det viser seg at en mengde stoffer som blir brukt i friluftsutstyr er miljøskadelige, målet må jo bli å i størst mulig grad og helst fullstendig fjerne de skadelige stoffene fra materialene som blir brukt, og det finnes per i dag et fåtall produsenter som tenker slik, men de finnes. DET VIRKER JO GANSKE MERKELIG Å BENYTTE MILJØ OG NATURSKADELIGE STOFFER I BEKLEDNING MAN SKAL BRUKE I NATUREN? men som en komentar til fellefant så må jeg spørre? hadde du brukt bomull og ull hvis det eksisterte produkter som teknisk sett fungerte bedre?
Et annet moment som jeg finner meget interresant er jo såklart arbeiderenes forhold, hvilke etiske linjer blir brukt fra produsentens side, her syndes det noe jævli, og jo mer innblikk jeg etterhvert får i produksjon av bekledning og utstyr jo sprøere blir det.
Det beste man kan gjøre er å ta bevisste valg når man kjøper utstyr/bekledning, men å bytte ut Gore-Tex med bomull det blir for drøyt for de fleste, jeg vil heller oppfordre til å velge bort de værste tekstilprodusenetene og heller gå for dem som kan dokumentere at det produktet skader naturen i minst mulig grad, det er her den store miljøgevinsten ligger, ellers så vil det bare være idealistene som bytter og idealister er det for få av til at det utgjør noen reell forskjell (desverre).
Det viser seg desverre at alt for få, foreløbig, er interresert i å bruke litt ekstra penger for å verne miljøet. Nordmenn er miljøsinker og har et så stort fokus på at ting skal være billig at det er flaut, når man kommer til land der folk tjener mindre men samtidig tenker og bruker mer på hvilke fotavtrykk de setter igjen i naturen.
PVC og vinyler blir brukt stort innen friluft, det er billig og skader maksimalt, Polyurethan er litt dyrere har bedre egenskaper og forurenser mye mindre. Den gjengse konsument kjøper PVC versjoner hvis de må betale 20 kroner mer for PU.

Når det gjelder bomull er de etiske momentene rundt dette så sigifikante at jeg sterkt vil fraråde å kjøpe bomullsplagg som ikke kan dokumetere hvor det kommer fra og hvordan det er bearbeidet. Bomull er en supersubsidiert bransje i vesten som står for så mye elendighet i resten av verden at det er helt for jævlig. det er en avhandling i segselv og graver du litt i saken kommer du ikke til å kjøpe en bomullsjakke i dette livet hvertfall.

Nå snakker vi om HELT andre ting, dette er relativt skadelige materialer, men ikke i nærheten av fluorforbindelsene, bromerte flammehemmere og andre pcb-lignende stoffer.

og at polyurethan er en uskadelig plast er vel rimelig urimelig. Dette er en herdeplast som er svært helseskadelig ved produksjon og bruk. I mange miljøer forbyr de PU. Etter herding derimot, viser den seg vel relativt harmløs..

Det problemet jeg var interessert i å ta opp med hele innlegget, er de stoffeme som ikke brytes ned i naturen, og akkumuleres i næringskjeden. Det er de langsiktige konsekvensene som er det virkelig kritiske!

Aspekter som uetisk bruk av arbeidskraft og skeiv subsidiering er jo også svært viktig, men på et helt annet plan, og det er viktig å skille kortene:

-Det har ikke skadet oss som lever nå, at miliarder av mennesker før oss har levd i ytterste fattigdom og nød! Men vår bruk av disse stoffene nå, vil kunne påvirke fremtidige miljøer, måde mennesker og dyr i all evighet.
Dette er brutalt og litt unyansert fremstilt, men jeg gjør dette for å få fram et poeng.

Det er bra å høre at du vet om alternativer, men jeg vil ha alternativer til de stoffene vi diskuterer her, fluorforbindelsene!

Poenget mitt er at ser du etter i sømmene på mye av det vi omgir oss med så er det jaggu ikke mye som har en eller annen uheldig virkning på miljøet eller mennesket.
PU plaster har eks. ikke de samme skadelige sidene som f.eks PVC som er et alternativ, problemet ligger slik jeg ser det at det er forsvinnende få som er interresert når alt kommer til alt å bruke ekstra penger på klær som dokumenterer at de er fluorfrie.
Noen som gjør et stort poeng av å drive litt mer samvittighetsfull produksjon er f.eks Patagonia, så kan det jo alltids diskuteres om alt de benytter er uten fluorforbindelser. Hvis man først skal begynne å revidere de forskjellige tekstilene så må man ha en livsløpsanalyse, ikke bare si at dette inneholder fluor derfor kan vi ikke kjøpe det, dette inneholder ikke fluor derfor kan vi kjøpe det. Vet vi f.eks hva de vasker bomull med ved levering før produksjon, hvor kommer tråden fra, hva sprøyter bøndene sine avlinger med, hvordan plukkes den, hva blir tekstilet fraktet med, hvor langt fraktes det, Er det fornybar/ikke fornybar energi som blir brukt under videreutviklingen av tekstilet (er det f.eks strøm fra forbrenningsannlegg som produserer no inni helvete med dioksiner?) Hvis vi ikke får en merking som forteller oss om hele livsløpet til produktets komponenter lever vi uansett lykkelig uvitende om hvilke gifter produktet har vært med på å levere naturen, selv om fluoren er ute når plagget henges i butikken. Det må en totalpakke på bordet her. Lite poeng med lav fluor på jakken i norge hvis tekstilprodusenten tømmer noe jævli med fluor i en elv i vietnam. Det er en planet dette her.
For å få med massene må det være enkelt å avgjøre hva som er miljøriktig og hva som er miljøgalt, det er nemlig få av oss som gidder å virkelig lete etter infoen.

Det viser seg vel kanskje at følger du etiske linjer i noe så følger du det også kanskje i noe annet, det var poenget mitt med å skrive om arbeidsforhold og subsidiering. Ting henger ofte sammen.

http://www.patagonia.com/web/us/contribution/patagonia.go?assetid=2329

http://www.astralbuoyancy.com/02/about.php

Dette er to firma jeg har hatt litt med å gjøre opp igjennom, og de setter fokus på miljøaspektet.

Bare for å komme med en liten digresjon.
Det eneste landet der jeg virkelig har fått følelsen av at ledelsen har brydd seg med hvilke impact produktet og deres produksjon har på naturen er i USA, dette er kapitalismens høyborg, hvis det kan tenkes slik der, hvorfor i helvete går det ikke i sosialistiske Norge?
F.eks har de i Asheville ( en by med 100-200 000 inbyggere) egen BIOdielsel produksjon, de klarer ikke å mette markedet og leverer 166000 liter i året bare lokalt, dette er kun fra frityrolje produksjon. I USA er i tillegg Biodiesel dyrere enn vanlig diesel, kotsatt i norge, og nesten ingen biler har diesel motor.

Vi er og blir rimelig lavmåls på miljøfronten her i Norge, men folk kan tro hva de vil.

Lol

Det finnes mer miljøvennlige alternativer til alt.. Det er bare noen problemer:
- Det koster å forske på ting slik at vi kan komme frem til alternativene.
- Dette fører igjen til at det blir dyrere å kjøpe disse alternativene.

Får å løse problemer må en alltid starte med seg selv. En kan begynne å sette bevisste krav til hvem en kjøper av og hva de skal levere.

Vi har en annen glimrende mulighet, nemlig å ta med venner ut på tur. På den måten får de se egenverdien i naturen og kanskje dermed få et litt annerledes syn på hva det er vi holder på med å ødelegge..

Jeg har alltid fremstått som en miljøforkjemper, men har gått noen runder med meg selv i høst og kommet frem til at jeg er mye slappere enn hva jeg burde være.

Har derfor innført følgende endringer i mitt liv:
- Jeg sorterer mer søppel, ikke bare restavfall og papp/papir. Velger heller å gå turen til kildesortering som er cirka 1,5km i den retninga jeg aldri går.
- Sparer på strøm (slukker lys, skrur ned varme etc) når jeg ikke har bruk for det. Billig og miljøvennlig.
- Har klistret "nei til uadressert reklame" på postkassa
- Har meldt meg inn som ikke-aktivt medlem i to naturvernorganisasjoner
- Prøver å velge produkter jeg vet er miljøvennlige eller rettferdige
- Prøver å påvirke venner til å ta de samme standpunktene

Har håp og tro på at det skal bli bra..!

Takk Fryd, endelig ble diskusjonen litt mer konkret. Ble litt lei av "å herregud, gore-tex-jakka mi dreper meg! Og alle andre!" Vi vet jo at det meste forurenser, spørsmålet er hva man kan gjøre for å forhindre det. Når det kommer til gore-tex er jeg blank, ingen vil jo bli våte. Kanskje Patagonia-membranen er snillere? De gir jo 1% av overskuddet sitt til miljøfremmende tiltak, og da bør de ikke selge forurensende tøy. For miljøet generelt, synes jeg Fryd har mange fine forslag. Slå av lys, resirkuler. Men jeg tror han glemmer det viktigste. Vi kan resirkulere papp i mørket herfra til helvete, men det vil ikke ha noen ting å si hvis vi ikke slutter å bruke så mye olje. Transport står for ca 20 % av klimagassutslippene, og det er bil og fly som er synderne. Tog er tingen! Utgjør kun 0,5 % av utslippene. Jeg vet det er et helvete å komme seg til fjellet med tog (spesielt Alaska og Kanada...), men det er liten vits i å fortsette å ta fly/bil til fjells, når det snart ikke er snø der når du kommer frem.

Lol

Burde nevnt transport.. Men jeg har ikke bil og tar sjeldent fly siden jeg opprinnelig kommer fra de indre skoger i Hedmark.. Det eneste jeg oljer er sykkelkjedet mitt..

 
Annonse
Annonse
Annonse