Stryn til helga.. (atter en gang)

http://www.storm.no/vgnett/Vaer.aspx?utmx=413510&utmy=6869374&meter=1535&sted=Strynefjellet%20Sommarski&maplevel=5

Hvem er klar for litt pudderkjøring??? Få på kjetting!

For dårlig vær...

 
Annonse
Annonse
Annonse