Skredfare i skianlegg

Savner en 5-punkts gradering av skredfare i Norske skianlegg. Når kommer det?
Noen anlegg har det (Hemsedal bla) men det er mange fler som burde innføre det...

Ser Sverige har utviklet bra greier:
http://www.snorapporten.nu/lavinrisk.asp

Fint om folk begynner å rapportere observerte skred og erfaringer på www.snoskred.no

Slik kan vi hjelpe hverandre å bli flinkere å forstå hvorfor det går skred og demed kanskje unngå ulykker.

 
Annonse
Annonse
Annonse