Prepping av ski/snowboard

Hei,

Mitt navn er Mons og jeg er student på NTNU. Ved siden av studiene jobber jeg sammen med 3 medstudenter med en idé innenfor preparering av ski/snowboard. Vi ønsker derfor å snakke med flest mulig som preparerer ski/snøbrett, for å kartlegge ulike preppevaner, hva man opplever som tungvint og hva vi kan gjøre bedre for forbruker.

I den forbindelse har vi laget en liten spørreundersøkelse som jeg lurer på om dere har mulighet til å ta samt dele med venner og bekjente?  Undersøkelsen er anonym og tar maks 4-5 minutter og er til stor hjelp for prosjektet vårt.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJkEJfdFmTJR54-ES5SPCDTNBp9wKbN7KKzyWVGQT4ErtiAg/viewform

Prepping av ski er noe som ikke har endret seg veldig mye de siste 20 årene. Noen ting har naturlig nok endret seg, med tanke på endel verktøy og utstyr man bruker i form av andre typer skrustikker, smørejern, elektriske kantslipere, nyeutviklede strukturer for forskjellige snøkvaliteter og forbedrede vokssammensetniger.

Metodene man bruker i dag til rekreasjonsprepping såvell som innen World Cup er mye av det samme som for 20 år siden.

En ting som jeg mener er viktig og ta opp i en slik tråd som dette er de helsemessige faktorene som gjelder bla. ved bruk av fluorholdige skli produkter som finnes i flere grader i LF, HF vokser og Cera pulver.(kreftfremkallende)

Den siste tiden er det mange som har tatt til ordet for at det bør forbys å bruke fluorholdige vokser såvell som pulver innen trening og konkurranser frem til U16 nivå. Alpint, Freeride, Rando, Telemark, Langrenn osv.

Det har vært skrevet en del om dette temaet i skimiljøet den senere tiden.

Link til to av sakene: https://www.skiforbundet.no/globalassets/06-krets---medier/buskerud/langrenn/brev-til-skikretser-ang-fluor.pdf

https://www.tv2.no/a/8903743/

 
Annonse
Annonse
Annonse