PRODUKT NR.13: Scott Expert Racing mountainbike-sykkel!

GI BUD! Til inntekt for flodbølgeofrene auksjonerer vi bort en fet Scott Expert Racing mountainbike-sykkel, gitt av Ramo AS. Verdi: 8000 kroner. Gi ditt bud ved å skrive inn summen du byr i tittelfeltet. For at budet skal være gyldig må vi ha ditt fulle navn med telefonnummer og eventuelt epost

Daniel
95141241

Erlend
90622099

Tore Gutierrez Fauske
Tlf. 90574556

Anders Eriksen
mob 41758972

Takk for interessen!

1,-
90987653

1,-
90987653

 
Annonse
Annonse
Annonse