Hli-løft??

Hva er egentlig rglene for heli-løft i Norge?
Har hørt at det ikke er lovlig....

Definisjonen er spørsmålet, men du kan jo lese selv
(sakset fra ODIN):

Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - forbud
mot helikopterskiing og liknende.

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 7 første ledd, har
Miljøverndepartementet 14. mars 1988 fastsatt
følgende forskrift om bruk av kommunens
myndighet etter § 5 bokstav a):

§ 1. Kommunens myndighet etter lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr.
82 § 5 bokstav a)1 til å gi forskrift om adgang til
landing og start med luftfartøy på bestemte steder i
utmark og vassdrag, er begrenset på følgende
måte:

Det er ikke adgang til å legge ut til landingsplasser
fjelltopper, utsiktspunkter, breer og andre liknende
steder, som bare har interesse i forbindelse med
helikopterskiing, for kortvarig opphold, som
utgangspunkt for dagsturer, eller for liknende
formål.

1
Endret ved departementets gjennomgang våren
1997.

§ 2. Denne forskrift trer ikraft straks.

Loven ligger under Samferselsdepartementet
(jippiiii, Torhild Skogsholm er jo allerede geni-
erklært - NOT!), og ikke under
Miljøverndepartementet slik som mange tror.
Forskriften ble revidert i 1997 etter at DNT klagde
til kompisene sine i AP.

 
Annonse
Annonse
Annonse